Aktualności

Obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym spoczywa na właścicielu lub zarządcy. Należy zaznaczyć, że jego niedopełnienie grozi poważnymi konsekwencjami, ale przede wszystkim świadczy o tym, że nie zadbano o bezpieczeństwo użytkowników lub mieszkańców. W tym artykule wyjaśniamy, kto może przeprowadzić przegląd techniczny budynku i na czym polega!

Więcej…Przegląd techniczny budynku - obowiązek każdego właściciela

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania nierówności i wykluczenia seniorów i osób niepełnosprawnych, zapobieganiu dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki socjalnej. Swoim doświadczeniem w tych kwestiach dzieli się  również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej od 2004 r.

Więcej…Fundusze norweskie wspierają projekt polskiej aplikacji.

GoldenPeaks Capital Conservation
Grupa GoldenPeaks Capital zwiększa zakres swojej działalności. Firma specjalizująca się w budowie i obsłudze systemów solarnych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii, zwiększa swoją odpowiedzialność za lepszą przyszłość Ziemi, dzięki działaniom nowych podmiotów: spółki GPC Energy oraz fundacji GPC Conservation.

Więcej…GoldenPeaks Capital zwiększa zakres swojej działalności

Podkategorie