depositphotos 8338557 l 20151
Systemy, które działają w serwerowniach i centrach danych pełnią najczęściej niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu większości organizacji i przedsiębiorstw. Nawet drobna zmiana na poziomie infrastruktury ośrodków przetwarzania danych nabiera często charakteru zmiany biznesowej, natomiast przerwa w działaniu systemu oznacza z reguły przestój firmy. Migracja infrastruktury serwerowej organizacji do centrum danych zewnętrznego usługodawcy czy relokacja serwerowni wymagają szczegółowego planowania, a także doskonałej koordynacji działań. W takim przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów.

 

 

 

 

MAIN Data Center oferuje elastyczne podejście do problemów Klienta, a także zindywidualizowane rozwiązania. Udostępnia najnowsze technologie i kompleksowe usługi teleinformatyczne. Zapewnia przy tym nieprzerwane działanie systemów IT i jednocześnie bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych biznesowych. 

 

W ofercie usług świadczonych przez Main Data Center znajduje się:

  • relokacja systemów
  • migracja danych
  • kolokacja
  • IAAS - private cloud
  • MAAS - bare metal as a service

 

Nieustanne innowacje rozwiązań z sektora IT prowadzą do częstych zmian systemów operacyjnych, wdrożeń nowszych wersji baz danych lub innego oprogramowania. Zmiany te najczęściej wymuszają także migrację danych, systemów oraz różnego rodzaju aplikacji na nową infrastrukturę.

Posiadaczom starszych wersji systemów, Main Data Center oferuje migrację danych do nowszych technologicznie rozwiązań. Dzięki temu infrastruktura IT w organizacji stanie się bezpieczniejsza i bardziej elastyczna, a jednocześnie zgodna z aktualnymi standardami informatycznymi. Mając na uwadze, że mnóstwo  systemów jest na bieżąco wykorzystywana w procesach biznesowych jako niezbędny składnik funkcjonowania organizacji, Main Data Center oferuje również możliwość ich konserwacji oraz wirtualizacji. 

Cloud computing otwiera tym samym mnóstwo nowych możliwości. Należy przy tym pamiętać, że migracja danych do chmury powinna zostać powierzona specjalistom w tej dziedzinie. Chmura daje możliwość korzystania z wszystkich usług zarządzanych.

 

Wybierając sposób migracji Main Data Center uwzględnia takie czynniki jak:

  • analiza wydajnościowa i funkcjonalna bieżących rozwiązań,
  • specyfika systemu, w tym dopuszczalny okres przestoju czy też ilość migrowanych danych,
  • narzędzia, zasoby i środki, którymi dysponuje organizacja, w tym kompatybilność stosowanych rozwiązań, możliwości macierzy/ OS/ aplikacji, a nawet posiadane licencje.

 

Migracja danych to nieunikniony element funkcjonowania firmy. Przeniesienie danych z jednego systemu IT do innego lub ze starszej wersji programu do nowej to znak naszych czasów. Szybkie i bezproblemowe wykonanie relokacji pozwala zachować ciągłość pracy, a to z kolei przekłada się na uniknięcie strat finansowych, które mogą się wiązać z ewentualnym przestojem.

Zespół Main Data Center to certyfikowani inżynierowie posiadający niezbędne doświadczenie w migracji baz danych, instalacji i konfiguracji serwerów, bibliotek, macierzy oraz zasilaczy awaryjnych największych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych takich jak IBM, Dell, HITACHI czy HP. Sprawdź naszą ofertę!

Newsletter