e-repozytorium

  • laptop 2Repozytorium dawniej oznaczało szafę do przechowywania dokumentów urzędowych. Dziś słowo to zostało niejako odkryte na nowo – elektroniczne repozytorium dokumentów odnosi się do wirtualnej przestrzeni, w której przechowuje się dokumentację firmy. Pliki mogą znajdować się na fizycznym dysku, serwerze lub być trzymane w „chmurze”. Jednak tak naprawdę najważniejsze jest oprogramowanie, z którego się korzysta, ponieważ to ono wpływa na sposób korzystania z plików przez użytkowników.