serwer

  • depositphotos 8338557 l 20151
    Systemy, które działają w serwerowniach i centrach danych pełnią najczęściej niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu większości organizacji i przedsiębiorstw. Nawet drobna zmiana na poziomie infrastruktury ośrodków przetwarzania danych nabiera często charakteru zmiany biznesowej, natomiast przerwa w działaniu systemu oznacza z reguły przestój firmy. Migracja infrastruktury serwerowej organizacji do centrum danych zewnętrznego usługodawcy czy relokacja serwerowni wymagają szczegółowego planowania, a także doskonałej koordynacji działań. W takim przypadku warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów.

Newsletter