Internet

W ostatnich latach zauważalny jest znaczący wzrost popularności kodeksów QR, szczególnie w kontekście płatności mobilnych, dostępu do informacji oraz promocji produktów i usług. Jednakże wraz z tym dynamicznym rozwojem pojawiają się również nowe zagrożenia związane z wykorzystaniem kodów QR do celów oszustw i kradzieży danych.
Więcej…Wzrost Popularności Kodeksów QR

Amazon Web Services (AWS) ogłosił kolejny krok w rewolucji sztucznej inteligencji (AI) poprzez wprowadzenie nowego modelu podstawowego (FM) firmy Anthropic, Claude 3 Sonnet, do platformy Amazon Bedrock. Ta najnowsza oferta modeli AI zwiększa możliwości firm poprzez dostarczenie zaawansowanych funkcji AI, umożliwiających szybkie testowanie i wdrażanie generatywnych aplikacji. Co oznaczają te zmiany dla przyszłości rekrutacji pracowników i rozwoju technologicznego
Więcej…Nowe Trendy w Modelach Podstawowych dla Sztucznej Inteligencji

Zgodnie z nową polityką USA rząd Stanów Zjednoczonych odmówi wydania wiz osobom zajmującym się komercyjnym oprogramowaniem szpiegującym. Bezpośrednim powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że w 2023 r. administracja Bidena wydała zarządzenie wykonawcze zakazujące rządowi USA używania komercyjnego oprogramowania szpiegującego, które stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego lub interesów polityki zagranicznej.
Więcej…Koniec z wizami dla twórców oprogramowania szpiegującego

Kalifornijska firma ubezpieczeniowa Keenan & Associates zgłosiła naruszenie danych, które dotknęło ponad 1,5 miliona osób, w tym informacji, takich jak numery ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Firmy ubezpieczeniowe i brokerzy zawsze znajdują się na liście celów hakerów, ponieważ zazwyczaj przechowują wiele danych osobowych swoich klientów, które po udanym ataku mogą zostać wykorzystane do szantażowania firmy.
Więcej…Cyberprzestępcy ukradli dane osobowe 150 000 osób