Porady

Sukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. 

Paweł Prymakowski, IT Vision

Skanowanie plików na dysk jest najprostszym, lecz często niewystarczającym sposobem archiwizacji zbiorów cyfrowych. Kiedy pojawiają się dodatkowe wymagania, aby poszczególni użytkownicy nie mieli dostępu do całego archiwum, treść była indeksowana za pomocą OCR i możliwy był dostęp do zasobów przez przeglądarkę, zazwyczaj potrzebne jest bardziej zaawansowane rozwiązanie.

Newsletter