IT Vision

  • Czy możliwe jest dziś jednoznacznie rozstrzygnięcie, które podejście jest lepsze?
     Ktoś mógłby powiedzieć, że proponowane rozwiązanie nie tylko nie jest nowatorskie, ale nawet przeczy tendencji, jaka od wielu lat ma miejsce w rozwoju systemów informatycznych dla firm.
     Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na rynku pojawiły się bowiem powszechnie zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem, zastępując szereg odrębnych rozwiązań dedykowanych do poszczególnych obszarów, m.in. takich jak: fakturowanie, księgowość, kadry i płace, kontroling czy zarządzanie produkcją, zasobami, relacjami biznesowymi.
     

Nasze serwisy

aobiznes250x67   KAIZEN   wbiznesie eDokumenty