Unia

  • Wraz z otwarciem granic UE oraz wzrostem gospodarczym, który jest coraz mocniej odczuwalny w naszym kraju, mamy do czynienia z przyjazdem wielu osób zwłaszcza ze wschodniej Europy, którzy szukają u nas zatrudnienia. Bardzo istotną sprawą zarówno dla pracownika,jak i pracodawcy jest przestrzeganie prawa pracy.