analiza.aobiznes.pl
Okazuje się, że pandemia COVID-19 odbiła swoje piętno niemal na każdej sferze naszego życia. Nie inaczej jest również w przypadku formalności związanych ze sprawozdawczością finansową. Do kiedy należy sporządzić sprawozdania i jak je dostarczyć?

 

Sprawozdania finansowe a koronawirus

Skutki walki z pandemią COVID-19 odczuwa wielu z nas. Wprowadzone ograniczenia w działalności niektórych przedsiębiorstw, obowiązujący “lockdown” to wszystko wpłynęło również na problem z dopełnieniem formalności w urzędach. Dlatego rząd wprowadził pewne zmiany, które mają ułatwić zainteresowanym realizację zobowiązań z zakresu sprawozdawczości finansowej. Pierwotne terminy zależały od rodzaju pracy, jakie zostały nam do wykonania. W przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności mijał z ostatnim dniem marca w roku następującym po zakończonym roku obrotowym. 

Nie ulega wątpliwości, że dopełnienie wszelkich formalności w tym terminie było szczególnie utrudnione. Każdy z nas starał się przetrwać na rynku, a także zadbać o bezpieczeństwo własne oraz otaczających nas ludzi. Dlatego też rząd podjął decyzję o przesunięciu terminów oddania sprawozdań finansowych. Decyzję ogłoszono 31 marca 2020 roku. Jak zmieniły się terminy? Do kiedy należy złożyć odpowiednią dokumentację?

 

Sprawozdawczość finansowa a zmiany terminów 

Dnia 31 marca 2020 roku minister finansów Tadeusz Kościński ogłosił zmianę terminów przygotowania różnego rodzaju sprawozdań. Głównym celem takich działań była pomoc w dotrzymaniu terminów i uniknięcia ewentualnych konsekwencji. Bez wątpienia pandemia COVID-19 mogła sprawić, że nie każdy był w stanie dostarczyć dokumenty na czas. Większość terminów została przesunięta o 2 lub 3 miesiące. Wszystko zależy od typu działalności. Najważniejsze informacje na temat nowych zasad możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zgodnie z nowymi zasadami zostały wyznaczone przede wszystkim dwa nowe terminy. Pierwszy z nich to przedłużenie do 31 lipca 2020 roku dla osób fizycznych z działalnością gospodarczą, które przekazują sprawozdania do Szefa KAS. W tym przypadku termin został przesunięty o 3 miesiące. Drugi termin dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF. Został on przedłużony o 2 miesiące w zakresie:

  • sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
  • sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Przedłużenie o 60 dni dotyczy również sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki. 

 

Portal eKRS, czyli sprawozdania finansowe online

Od 1 października 2018 roku można korzystać z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości w celu złożenia sprawozdań finansowych. Najważniejsze informacje na temat formatu dokumentów możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Warto zaznaczyć, że na portalu eKRS zostały udostępnione nie tylko narzędzia do zgłaszania dokumentów finansowych, ale również wyszukiwarka KRS czy też możliwość rejestracji spółki oraz składania innych wniosków. Warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie oferują nam wyżej wymienione narzędzia.

Wyszukiwarka KRS umożliwia znalezienie konkretnego podmiotu po wpisaniu numeru KRS. Dzięki temu otrzymamy najważniejsze informacje na temat poszukiwanej firmy. Warto zwrócić uwagę, że opcja ta jest możliwa bez zakładania konta. Z kolei S24 umożliwia złożenie wniosku o numer KRS dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej. W tym przypadku musimy jednak założyć specjalne konto w systemie eKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe przez internet? 

Aby złożyć sprawozdanie finansowe, należy przejść na stronę internetową portalu eKRS. Następnie musimy zarejestrować się w systemie. Możemy to zrobić z poziomu portalu S24. Po zaakceptowaniu plików cookie należy kliknąć przycisk: “Utwórz konto”. Kolejnym krokiem będzie podanie adresu e-mail oraz hasła. Następnie musimy przejść proces autoryzacji poprzez podpis kwalifikowany, potwierdzenie profilem zaufanym ePUAP. Pamiętajmy, że raz zweryfikowane konto będzie nam służyło nie tylko do bezpłatnego sporządzenia sprawozdań finansowych, ale również rejestracji nowej firmy czy złożenia innych wniosków. Jeżeli cały proces przebiegnie pomyślnie, wystarczy przejść do zakładki “Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”, zalogować się i wykonać kilka prostych kroków.

Po pierwsze należy wypełnić zgłoszenie robocze. W tym celu wyszukujemy interesujący nas podmiot. Możemy również zdecydować się na dodanie danych pełnomocnika. Następnie musimy przeczytać i zaakceptować oświadczenie. Następnie musimy dołączyć odpowiednie dokumenty. Pamiętajmy o wprowadzeniu daty sporządzenia, nazwy oraz rodzaju sprawozdania, jakie decydujemy się zgłosić. Trzeci krok to wypełnienie oświadczenia, które dotyczy podpisania dokumentów przez osoby odpowiedzialne. Ostatni krok polega na weryfikacji sprawozdania, dodanych dokumentów, oświadczeń, podpisaniu zgłoszenia i w końcu wysłaniu pism do Repozytorium.

Artykuł został opracowany przez specjalistów z pozyczkowy-portal.pl.

 

analiza.aobiznes.pl
Okazuje się, że pandemia COVID-19 odbiła swoje piętno niemal na każdej sferze naszego życia. Nie inaczej jest również w przypadku formalności związanych ze sprawozdawczością finansową. Do kiedy należy sporządzić sprawozdania i jak je dostarczyć?

 

Sprawozdania finansowe a koronawirus

Skutki walki z pandemią COVID-19 odczuwa wielu z nas. Wprowadzone ograniczenia w działalności niektórych przedsiębiorstw, obowiązujący “lockdown” to wszystko wpłynęło również na problem z dopełnieniem formalności w urzędach. Dlatego rząd wprowadził pewne zmiany, które mają ułatwić zainteresowanym realizację zobowiązań z zakresu sprawozdawczości finansowej. Pierwotne terminy zależały od rodzaju pracy, jakie zostały nam do wykonania. W przypadku zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności mijał z ostatnim dniem marca w roku następującym po zakończonym roku obrotowym. 

Nie ulega wątpliwości, że dopełnienie wszelkich formalności w tym terminie było szczególnie utrudnione. Każdy z nas starał się przetrwać na rynku, a także zadbać o bezpieczeństwo własne oraz otaczających nas ludzi. Dlatego też rząd podjął decyzję o przesunięciu terminów oddania sprawozdań finansowych. Decyzję ogłoszono 31 marca 2020 roku. Jak zmieniły się terminy? Do kiedy należy złożyć odpowiednią dokumentację?

 

Sprawozdawczość finansowa a zmiany terminów 

Dnia 31 marca 2020 roku minister finansów Tadeusz Kościński ogłosił zmianę terminów przygotowania różnego rodzaju sprawozdań. Głównym celem takich działań była pomoc w dotrzymaniu terminów i uniknięcia ewentualnych konsekwencji. Bez wątpienia pandemia COVID-19 mogła sprawić, że nie każdy był w stanie dostarczyć dokumenty na czas. Większość terminów została przesunięta o 2 lub 3 miesiące. Wszystko zależy od typu działalności. Najważniejsze informacje na temat nowych zasad możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Zgodnie z nowymi zasadami zostały wyznaczone przede wszystkim dwa nowe terminy. Pierwszy z nich to przedłużenie do 31 lipca 2020 roku dla osób fizycznych z działalnością gospodarczą, które przekazują sprawozdania do Szefa KAS. W tym przypadku termin został przesunięty o 3 miesiące. Drugi termin dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF. Został on przedłużony o 2 miesiące w zakresie:

  • sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
  • sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Przedłużenie o 60 dni dotyczy również sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki. 

 

Portal eKRS, czyli sprawozdania finansowe online

Od 1 października 2018 roku można korzystać z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości w celu złożenia sprawozdań finansowych. Najważniejsze informacje na temat formatu dokumentów możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Warto zaznaczyć, że na portalu eKRS zostały udostępnione nie tylko narzędzia do zgłaszania dokumentów finansowych, ale również wyszukiwarka KRS czy też możliwość rejestracji spółki oraz składania innych wniosków. Warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, jakie oferują nam wyżej wymienione narzędzia.

Wyszukiwarka KRS umożliwia znalezienie konkretnego podmiotu po wpisaniu numeru KRS. Dzięki temu otrzymamy najważniejsze informacje na temat poszukiwanej firmy. Warto zwrócić uwagę, że opcja ta jest możliwa bez zakładania konta. Z kolei S24 umożliwia złożenie wniosku o numer KRS dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej. W tym przypadku musimy jednak założyć specjalne konto w systemie eKRS Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe przez internet? 

Aby złożyć sprawozdanie finansowe, należy przejść na stronę internetową portalu eKRS. Następnie musimy zarejestrować się w systemie. Możemy to zrobić z poziomu portalu S24. Po zaakceptowaniu plików cookie należy kliknąć przycisk: “Utwórz konto”. Kolejnym krokiem będzie podanie adresu e-mail oraz hasła. Następnie musimy przejść proces autoryzacji poprzez podpis kwalifikowany, potwierdzenie profilem zaufanym ePUAP. Pamiętajmy, że raz zweryfikowane konto będzie nam służyło nie tylko do bezpłatnego sporządzenia sprawozdań finansowych, ale również rejestracji nowej firmy czy złożenia innych wniosków. Jeżeli cały proces przebiegnie pomyślnie, wystarczy przejść do zakładki “Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”, zalogować się i wykonać kilka prostych kroków.

Po pierwsze należy wypełnić zgłoszenie robocze. W tym celu wyszukujemy interesujący nas podmiot. Możemy również zdecydować się na dodanie danych pełnomocnika. Następnie musimy przeczytać i zaakceptować oświadczenie. Następnie musimy dołączyć odpowiednie dokumenty. Pamiętajmy o wprowadzeniu daty sporządzenia, nazwy oraz rodzaju sprawozdania, jakie decydujemy się zgłosić. Trzeci krok to wypełnienie oświadczenia, które dotyczy podpisania dokumentów przez osoby odpowiedzialne. Ostatni krok polega na weryfikacji sprawozdania, dodanych dokumentów, oświadczeń, podpisaniu zgłoszenia i w końcu wysłaniu pism do Repozytorium.

Artykuł został opracowany przez specjalistów z pozyczkowy-portal.pl.

 

Polecamy

Czy Bitcoin jest anonimowy? Fakty i mity o prywatności Bitcoin

Dobry komunikat to komunikat właściwie zaadresowany – o komunikacji wewnętrznej w zakładzie produkcyjnym 

Newsletter