ETF y
Zakup ETF-ów to forma inwestycji, na którą coraz częściej decydują się polscy inwestorzy. Czym są ETF-y? Jak wygląda ryzyko związane z ich zakupem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

 

 

 

 

Czym są ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie. Jest to produkt inwestycyjny dedykowany do inwestowania długoterminowego, co wynika z faktu, że jego celem nie jest pokonanie rynku, czyli uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie danego indeksu. W tym miejscu warto podkreślić, że większość indeksów w długoterminowej perspektywie rośnie, co przekłada się na taki sam wzrost wartości jednostek uczestnictwa ETF-u. Należy również mieć świadomość, że nie wszystkie ETF-y naśladują indeksy giełdowe, ponieważ instrumentem bazowym mogą być również obligacje, koszyki akcji, surowce, a nawet kryptowaluty.

 

Jak kupić ETF-y?

Zakup ETF-ów to inwestycja, która staje się coraz bardziej popularna, co wynika w dużej mierze z dostępności. Warto bowiem mieć świadomość, że jednostki uczestnictwa funduszu może kupić praktycznie każdy, a warunkiem koniecznym jest wyłącznie posiadanie rachunku maklerskiego. Otwiera się go u brokera, który jest pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Ofertę możesz sprawdzić tutaj, a wskazany link pozwala również otworzyć rachunek maklerski online. Samo inwestowanie w ETF-y jest bardzo proste, a mechanizm został przedstawiony w artykule opisującym proces zakładania rachunku maklerskiego.

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y

Warto mieć świadomość, że zakup ETF-ów tak samo jak każda inna inwestycja wiąże się z określonym poziomem ryzyka. W tym przypadku odnosi się ono bezpośrednio do wyboru odpowiedniego ETF-u, co jest jedyną czynnością po stronie inwestora. Nie musi on bowiem decydować o zmianach w portfelu, czy samodzielnie wybierać spółek, w które będą inwestowane środki. Zajmuje się tym zarząd funduszu, a samo zarządzanie ETF-em uznawane jest za pasywne. Wynika to z faktu, że skład ETF-ów z reguły rzadko ulega zmianom, a co za tym idzie przynoszą one stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Zarządzanie pasywne przekłada się również na zdecydowanie niższe opłaty pobierane za administrowanie ETF-em niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to proste produkty inwestycyjne, których zakup powinni rozważyć inwestorzy realizujący strategię długoterminową. Oczywiście nie można zapominać o ryzyku związanym z ich zakupem, jednak w przypadku ETF-ów jest ono zdecydowanie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

 

ETF y
Zakup ETF-ów to forma inwestycji, na którą coraz częściej decydują się polscy inwestorzy. Czym są ETF-y? Jak wygląda ryzyko związane z ich zakupem? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

 

 

 

 

Czym są ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusze inwestycyjne, które są notowane na giełdzie. Jest to produkt inwestycyjny dedykowany do inwestowania długoterminowego, co wynika z faktu, że jego celem nie jest pokonanie rynku, czyli uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie danego indeksu. W tym miejscu warto podkreślić, że większość indeksów w długoterminowej perspektywie rośnie, co przekłada się na taki sam wzrost wartości jednostek uczestnictwa ETF-u. Należy również mieć świadomość, że nie wszystkie ETF-y naśladują indeksy giełdowe, ponieważ instrumentem bazowym mogą być również obligacje, koszyki akcji, surowce, a nawet kryptowaluty.

 

Jak kupić ETF-y?

Zakup ETF-ów to inwestycja, która staje się coraz bardziej popularna, co wynika w dużej mierze z dostępności. Warto bowiem mieć świadomość, że jednostki uczestnictwa funduszu może kupić praktycznie każdy, a warunkiem koniecznym jest wyłącznie posiadanie rachunku maklerskiego. Otwiera się go u brokera, który jest pośrednikiem pomiędzy giełdą, a inwestorem. Ofertę możesz sprawdzić tutaj, a wskazany link pozwala również otworzyć rachunek maklerski online. Samo inwestowanie w ETF-y jest bardzo proste, a mechanizm został przedstawiony w artykule opisującym proces zakładania rachunku maklerskiego.

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y

Warto mieć świadomość, że zakup ETF-ów tak samo jak każda inna inwestycja wiąże się z określonym poziomem ryzyka. W tym przypadku odnosi się ono bezpośrednio do wyboru odpowiedniego ETF-u, co jest jedyną czynnością po stronie inwestora. Nie musi on bowiem decydować o zmianach w portfelu, czy samodzielnie wybierać spółek, w które będą inwestowane środki. Zajmuje się tym zarząd funduszu, a samo zarządzanie ETF-em uznawane jest za pasywne. Wynika to z faktu, że skład ETF-ów z reguły rzadko ulega zmianom, a co za tym idzie przynoszą one stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Zarządzanie pasywne przekłada się również na zdecydowanie niższe opłaty pobierane za administrowanie ETF-em niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Podsumowując należy stwierdzić, że ETF-y to proste produkty inwestycyjne, których zakup powinni rozważyć inwestorzy realizujący strategię długoterminową. Oczywiście nie można zapominać o ryzyku związanym z ich zakupem, jednak w przypadku ETF-ów jest ono zdecydowanie niższe niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

 

Strona 2

Budowanie kultury bezpieczeństwa na produkcji – jak przekonać współpracowników do zmiany zachowań?

Dlaczego schody kamienne to dobry wybór? Schody z granitu i ich właściwości

Newsletter