Kondycjonowanie wody
Jeżeli nie dbasz o maszynę we właściwy sposób, to jej sprawność i jakość spada. Dokładnie tak samo jest w układach chłodzenia, w których stosuje się wodę o niskiej jakości. Konsekwencją jest występowanie poważnych problemów, takich jak kamień kotłowy, korozja lub osady zamulające instalację.

 

 

Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego jedynym sposobem na brak problemów w systemach chłodniczych jest stosowanie odpowiednio uzdatnionej wody. To pozornie błahe rozwiązanie potrafi uchronić przedsiębiorstwo przed przestojami i awarią całej instalacji, które generują ogromne straty.

W tym artykule przedstawimy Ci konsekwencje stosowania słabej jakości wody w systemach chłodniczych.

 

Ogromne znaczenie jakości wody w systemach chłodniczych

Chłodziwo ma jedno, najważniejsze zadanie – zapewniać optymalną temperaturę za pomocą instalacji chłodniczej. Stosowanie w takich systemach nieuzdatnionej wody jest tylko pozorną oszczędnością, ponieważ powoduje poważne konsekwencje dla całej instalacji.

Kontrola jakości wody w systemach chłodzenia jest kluczowa, aby przedsiębiorstwo nie było narażone na przestoje spowodowane awariami. Warto dodać, że bagatelizowanie jakości wody jest prostą i nieuchronną drogą do spadku skuteczności, a w konsekwencji usterki całego systemu chłodzenia.

 

Jakość wody a problemy w instalacji chłodniczej

Osad zalegający na powierzchni rur stanowi dodatkowy opór w procesie przekazywania ciepła. Co ciekawe, wystarczy tylko cienka warstwa kamienia, która nie przekracza kilku milimetrów, aby ograniczyć wymianę ciepła nawet o 20%! Taki osad ogranicza drożność rur, co z kolei powoduje straty energetyczne.

Szacuje się, że w tego typu sytuacjach koszty eksploatacji mogą wzrosnąć nawet o 60% lub więcej, jeżeli cała instalacja chłodnicza ulegnie awarii. Przestoje spowodowane usterkami, których można było uniknąć, to duże straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

Powstawanie kamienia wewnątrz rur to niejedyne problemy spowodowane używaniem w systemach chłodniczych nieuzdatnionej wody. Niebezpieczna dla całego systemu jest także korozja (wszelkiego rodzaju) oraz tworzenie się osadów organicznych.

 

Korozja kwasowa

Niskie pH wody sprzyja powstawaniu kwasowych zmian korozyjnych, które szybko niszczą powierzchnię rur. Z tego też powodu utrzymanie systemu chłodniczego w dobrej kondycji, wymaga stosowania się do zaleceń producenta systemu.

Regularne sprawdzanie parametrów wody, w tym także odpowiedniego poziomu kwasowości, umożliwia szybką reakcję, kiedy pH chłodziwa zaczyna być niebezpiecznie niskie.

 

Korozja tlenowa

Jeżeli tlen zawarty w wodzie zasilającej nie zostanie usunięty w procesie odgazowania, wówczas dostaje się do wody obiegowej. Dochodzi wtedy do reakcji z metalowymi powierzchniami instalacji, co powoduje korozję tlenową.

Jeżeli to zjawisko będzie obejmowało jedynie niewielki obszar instalacji, to pozostawi po sobie głębokie wżery, nazywane też często korozją wżerową. Ten rodzaj korozji stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla całego systemu chłodniczego.

 

Osady mikroorganiczne

Brak uzdatniania wody w systemach chłodzących prowadzi do powstania biofilmu, zwanego także błoną biologiczną. Takie osady mikrobiologiczne nie tylko zmniejszają przepustowość rur, ale także prowadzą do ich korozji. W nieuzdatnionej wodzie znajdują się bakterie beztlenowe, które bytują na ściankach rur.

Takie bakterie, w trakcie prowadzenia własnych procesów metabolicznych, utleniają żelazo na powierzchni całej instalacji. Tlen spalany przez bakterie sprawia, że zaczynają wydzielać żrący kwas, który szybko infekuje korozją metalowe elementy układu chłodzenia.

Szybki przyrost biofilmu najczęściej jest spowodowany zbyt dużym stężeniem amoniaku w wodzie chłodniczej.

 

Kamień w instalacjach

Woda, która nie jest odpowiednio uzdatniana, powoduje także rozwój kamienia w instalacjach chłodniczych. Jego – nawet minimalna – obecność w zdecydowanym stopniu wpływa na wydajność instalacji chłodniczej.

W układach chłodzenia występują różne rodzaje kamienia o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i składzie chemicznym. Najczęściej są to kamienie gąbczaste, kamienie krzemianowe czy kamienie siarczanowe.

Najcięższym do usunięcia osadem z kamienia w instalacji chłodniczej jest ten z krzemionki. Jednocześnie to właśnie kamień z krzemionki najbardziej ogranicza wymianę ciepła pomiędzy wymiennikiem a wodą (chłodziwem).

Przyrost warstwy kamienia może być bardzo szybki, co wyraźnie zmniejsza przepustowość całej instalacji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie oczyszczanie wody przemysłowej.

 

BP Serchem – specjaliści od kondycjonowania wody

Przemysłowe uzdatnianie wody wymaga nie tylko skutecznych środków, ale także wiedzy oraz doświadczenia. Firma BP Serchem jest doskonałym przykładem, że 11 lat doświadczenia przekłada się na maksymalną skuteczność w kondycjonowaniu wody przemysłowej.

Kilkaset zadowolonych klientów, kilkaset wdrożonych programów, miliony ton uzdatnionej wody. BP Serchem to zawodowcy, którzy zabezpieczą układ chłodniczy w Twojej firmie.

 

Kondycjonowanie wody
Jeżeli nie dbasz o maszynę we właściwy sposób, to jej sprawność i jakość spada. Dokładnie tak samo jest w układach chłodzenia, w których stosuje się wodę o niskiej jakości. Konsekwencją jest występowanie poważnych problemów, takich jak kamień kotłowy, korozja lub osady zamulające instalację.

 

 

Oczywiście lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego jedynym sposobem na brak problemów w systemach chłodniczych jest stosowanie odpowiednio uzdatnionej wody. To pozornie błahe rozwiązanie potrafi uchronić przedsiębiorstwo przed przestojami i awarią całej instalacji, które generują ogromne straty.

W tym artykule przedstawimy Ci konsekwencje stosowania słabej jakości wody w systemach chłodniczych.

 

Ogromne znaczenie jakości wody w systemach chłodniczych

Chłodziwo ma jedno, najważniejsze zadanie – zapewniać optymalną temperaturę za pomocą instalacji chłodniczej. Stosowanie w takich systemach nieuzdatnionej wody jest tylko pozorną oszczędnością, ponieważ powoduje poważne konsekwencje dla całej instalacji.

Kontrola jakości wody w systemach chłodzenia jest kluczowa, aby przedsiębiorstwo nie było narażone na przestoje spowodowane awariami. Warto dodać, że bagatelizowanie jakości wody jest prostą i nieuchronną drogą do spadku skuteczności, a w konsekwencji usterki całego systemu chłodzenia.

 

Jakość wody a problemy w instalacji chłodniczej

Osad zalegający na powierzchni rur stanowi dodatkowy opór w procesie przekazywania ciepła. Co ciekawe, wystarczy tylko cienka warstwa kamienia, która nie przekracza kilku milimetrów, aby ograniczyć wymianę ciepła nawet o 20%! Taki osad ogranicza drożność rur, co z kolei powoduje straty energetyczne.

Szacuje się, że w tego typu sytuacjach koszty eksploatacji mogą wzrosnąć nawet o 60% lub więcej, jeżeli cała instalacja chłodnicza ulegnie awarii. Przestoje spowodowane usterkami, których można było uniknąć, to duże straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

Powstawanie kamienia wewnątrz rur to niejedyne problemy spowodowane używaniem w systemach chłodniczych nieuzdatnionej wody. Niebezpieczna dla całego systemu jest także korozja (wszelkiego rodzaju) oraz tworzenie się osadów organicznych.

 

Korozja kwasowa

Niskie pH wody sprzyja powstawaniu kwasowych zmian korozyjnych, które szybko niszczą powierzchnię rur. Z tego też powodu utrzymanie systemu chłodniczego w dobrej kondycji, wymaga stosowania się do zaleceń producenta systemu.

Regularne sprawdzanie parametrów wody, w tym także odpowiedniego poziomu kwasowości, umożliwia szybką reakcję, kiedy pH chłodziwa zaczyna być niebezpiecznie niskie.

 

Korozja tlenowa

Jeżeli tlen zawarty w wodzie zasilającej nie zostanie usunięty w procesie odgazowania, wówczas dostaje się do wody obiegowej. Dochodzi wtedy do reakcji z metalowymi powierzchniami instalacji, co powoduje korozję tlenową.

Jeżeli to zjawisko będzie obejmowało jedynie niewielki obszar instalacji, to pozostawi po sobie głębokie wżery, nazywane też często korozją wżerową. Ten rodzaj korozji stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla całego systemu chłodniczego.

 

Osady mikroorganiczne

Brak uzdatniania wody w systemach chłodzących prowadzi do powstania biofilmu, zwanego także błoną biologiczną. Takie osady mikrobiologiczne nie tylko zmniejszają przepustowość rur, ale także prowadzą do ich korozji. W nieuzdatnionej wodzie znajdują się bakterie beztlenowe, które bytują na ściankach rur.

Takie bakterie, w trakcie prowadzenia własnych procesów metabolicznych, utleniają żelazo na powierzchni całej instalacji. Tlen spalany przez bakterie sprawia, że zaczynają wydzielać żrący kwas, który szybko infekuje korozją metalowe elementy układu chłodzenia.

Szybki przyrost biofilmu najczęściej jest spowodowany zbyt dużym stężeniem amoniaku w wodzie chłodniczej.

 

Kamień w instalacjach

Woda, która nie jest odpowiednio uzdatniana, powoduje także rozwój kamienia w instalacjach chłodniczych. Jego – nawet minimalna – obecność w zdecydowanym stopniu wpływa na wydajność instalacji chłodniczej.

W układach chłodzenia występują różne rodzaje kamienia o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i składzie chemicznym. Najczęściej są to kamienie gąbczaste, kamienie krzemianowe czy kamienie siarczanowe.

Najcięższym do usunięcia osadem z kamienia w instalacji chłodniczej jest ten z krzemionki. Jednocześnie to właśnie kamień z krzemionki najbardziej ogranicza wymianę ciepła pomiędzy wymiennikiem a wodą (chłodziwem).

Przyrost warstwy kamienia może być bardzo szybki, co wyraźnie zmniejsza przepustowość całej instalacji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie oczyszczanie wody przemysłowej.

 

BP Serchem – specjaliści od kondycjonowania wody

Przemysłowe uzdatnianie wody wymaga nie tylko skutecznych środków, ale także wiedzy oraz doświadczenia. Firma BP Serchem jest doskonałym przykładem, że 11 lat doświadczenia przekłada się na maksymalną skuteczność w kondycjonowaniu wody przemysłowej.

Kilkaset zadowolonych klientów, kilkaset wdrożonych programów, miliony ton uzdatnionej wody. BP Serchem to zawodowcy, którzy zabezpieczą układ chłodniczy w Twojej firmie.

 

Strona 2

Elektroniczny Obieg Dokumentów, czyli rozwój przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku

Newsletter