Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

pexels elevate 1267325
Czy planujesz rozpocząć działalność w zakresie branży transportowej, logistycznej lub spedycyjnej? Aby prowadzić tego typu firmę, konieczna jest znajomość prawa i uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Podstawowym dokumentem, upoważniającym do przewozu różnego rodzaju ładunków, jest międzynarodowy list przewozowy CMR. Dowiedz się, jaka jest jego funkcja i co powinien zawierać.

 

Międzynarodowy list przewozowy – co to CMR?

CMR to skrót od francuskich słów Convention relative au contrat de transport international de Machandise par Route, które oznaczają konwencję o umowie międzynarodowego transportu drogowego. Dokument zwany listem przewozowym CMR stanowi więc dokument określający warunki realizacji umowy transportu.

Warto zaznaczyć, że wystawienie międzynarodowego listu przewozowego nie jest obowiązkiem. Stanowi on jedynie potwierdzenie zawarcia umowy, jednak jego brak lub utrata nie wpływają na ważność zlecenia. Mimo to większość firm decyduje się na używanie tego dokumentu, ponieważ jest on pewnego rodzaju gwarancją prawidłowej realizacji umowy. Zawiera ważne wskazów dotyczące załadunku, rozładunku czy zabezpieczenia towaru.

 

Kto może wystawić list przewozowy CMR?

Wspomniana wcześniej konwencja nie reguluje jasno, kto może wystawiać międzynarodowy list przewozowy. Mówi jednak o tym, że dokument powinien być wydany w trzech oryginalnych egzemplarzach, podpisanych przez nadawcę i przewoźnika. Zazwyczaj obie strony muszą być obecne przy zawarciu umowy, ale w niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie własnoręcznych podpisów stemplami.

Pierwszy egzemplarz listu przeznaczony jest dla nadawcy, drugi dołączany jest do ładunku, a trzeci zatrzymuje firma przewozowa. Jeśli towar transportowany jest kilkoma pojazdami, konieczne może być wystawienie większej liczby listów CMR. Warto też zaznaczyć, że w przypadku braku ważnych informacji w dokumencie, nadawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty i szkody, które może ponieść przewoźnik.

 

Co zawiera międzynarodowy list przewozowy CMR?

Konwencja CMR nie zawiera jednego, właściwego wzoru międzynarodowego listu przewozowego. Określa jednak, jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Są to przede wszystkim:

  • miejsce i data wystawienia dokumentu oraz przyjęcia towaru,
  • nazwa nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy,
  • rodzaj towaru i sposób zabezpieczenia,
  • ilość i waga ładunku,
  • koszty związane z przewozem,
  • podstawowe instrukcje załatwiania formalności,
  • oświadczenie o podleganiu przepisom konwencji CMR.

Zawarcie innych danych pozostaje w gestii stron umowy. Warto zaznaczyć, że międzynarodowy list przewozowy CMR nie jest jedynym dokumentem wymaganym przy realizacji zleceń. Konieczne są faktury za wszystkie dostawy oraz stosowne zezwolenia transportowe.

 

List przewozowy CMR – dlaczego jest tak ważny?

Międzynarodowy list przewozowy spełnia kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim zapewnia ochronę prawną dla obu stron umowy transportowej. Dokument może być dowodem w przypadku wejścia na ścieżkę sądową lub zgłoszenia reklamacji. Z tego powodu warto zawrzeć w nim jak najwięcej informacji. List przewozowy CMR określa też właściwy sposób wykonania zlecenia. Może więc być niezwykle pomocny w trakcie przejazdu. Jeśli nie ma w nim potrzebnych wskazówek, kierowca będzie musiał kontaktować się z przełożonymi i na bieżąco konsultować dalsze kroki.

 

KOMSA Polska szykuje się na wygrany sprzedażowo rok