Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Cedo zaklad produkcyjny 450

Fot. Cedo

Pakiet benefitów na stałe wpisał się w oferty pracy wielu firm. Prywatna opieka medyczna, karnet na siłownię i do klubu fitness, darmowe śniadania, a nawet możliwość przychodzenia do biura z pupilami – opcji jest wiele, a „wyścig zbrojeń” w tym zakresie ciągle trwa – w końcu stawką są pracownicy. Czy wszystkie benefity motywują jednakowo? Czy warto wdrażać „nietypowe” świadczenia pozapłacowe? I czy istnieją dodatki idealne? Rozmawiamy o tym z Katarzyną Trzosek, Specjalistą ds. HR w firmie Cedo.

Wynagrodzenie. To ono stoi na samym szczycie pracowniczych oczekiwań i często wpływa na zawodową zmianę. Jednak pieniądze to nie wszystko, liczą się także warunki pracy, w których partycypują świadczenia pozapłacowe. Niegdyś stanowiły nowość i wyróżnik firmy na rynku pracy, dziś są coraz bardziej powszechne, a korzyści z ich wprowadzania dostrzegają także pracodawcy.

Dlaczego benefity są ważne?

Jak wynika z raportu płacowego 2020 Hays Poland „Rynek pracy – niedobór kompetencji, wyzwania i równowaga” aż 90% firm oferuje pracownikom dodatki pozapłacowe. Prym wiodą: karnety sportowe (78%), podstawowy pakiet opieki medycznej (74%) i wyjazdy integracyjne (68%), tuż za nimi plasuje się ubezpieczenie na życie oraz możliwość elastycznej pracy. Jednak opcji motywacyjnych jest znacznie więcej – zaczynając od wydłużonego urlopu rodzicielskiego, na zakładowym programie emerytalnym kończąc.

Przyjazne środowisko pracy to nie tylko kwestia wynagrodzenia – ważne są zarówno warunki, jakie stwarza pracodawca, jak i reputacja firmy. Atrakcyjny system motywacyjny w postaci benefitów zdecydowanie do nich należy. Odciążenie domowego budżetu, większe oszczędności czy możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji przy realnym wsparciu firmy to wymierne korzyści, które pozwalają pracownikom realizować cele osobiste i zawodowe. System świadczeń pozapłacowych powoli staje się codziennością – rozumieją to zarówno kandydaci szukający w ogłoszeniach o pracę rubryki z benefitami, jak i sami pracodawcy, którzy nie tylko realizują politykę dodatkowych świadczeń, ale także analizują jej atrakcyjność i przydatność dla osób zatrudnionych. W tej kwestii ważne jest dopasowanie benefitów do oczekiwań pracowników – tylko wtedy zadowolenie jest obustronne, a działanie ma sens komentuje Katarzyna Trzosek, Specjalista ds. HR w firmie Cedo.

Wartościowe rozwiązanie czy nie?

O to najlepiej zapytać samego pracownika. Jak wynika z badania Hays Poland brak satysfakcji z oferowanych przez pracodawcę świadczeńcedo1 dodatkowych nie jest taki rzadki – aż 44% badanych nie jest zadowolonych z proponowanych rozwiązań. Co zatem wydaje się najbardziej atrakcyjną propozycją z perspektywy osób zatrudnionych? Według raportu na pierwszym miejscu jest praca elastyczna (46%), tuż za nią rozszerzony pakiet opieki medycznej (42%), a podium zamyka dofinansowanie do szkoleń i edukacji (38%). Patrząc na wyniki badań wyraźnie widać, że oszczędność czasu, dbałość o zdrowie i inwestycja w rozwój oraz karierę są ważniejsze dla pracowników niż chociażby karnety sportowe czy wyjazdy integracyjne.

– Polityka świadczeń pozapłacowych w firmach jest bardzo różna – niektórzy skupiają się na najbardziej standardowych rozwiązaniach, które oferuje rynek, inni – wręcz przeciwnie, chcą zaskoczyć kandydata ofertą wow, włączając do pakietu 4-dniowy tydzień pracy, firmowe śniadania tematyczne czy premiowanie dojazdów rowerem do pracy. Trudno ferować, która droga jest lepsza, bo wszystko zależy od pracownika – jego wieku, zainteresowań, sposobu życia – ale i lokalizacji firmy. Mimo najszczerszych chęci ze strony pracodawcy karta sportowa może nie być atrakcyjnym benefitem dla starszych pracowników, osób pracujących fizycznie, ceniących sobie mniej aktywny wypoczynek albo mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy muszą włożyć dodatkowy wysiłekaby dotrzeć do miejsca, gdzie mogą z niej skorzystać. Nasza praktyka w Cedo pokazuje, że warto działać wspólnie – po pierwsze dać wybór, zapytać w ramach ankiety o lepsze rozwiązanie, po drugie – monitorować zainteresowanie danym świadczeniem. Tak było w przypadku wyboru pomiędzy kartami MultiSport a sport-kultura-wypoczynek. Decyzję oddaliśmy pracownikom – wybrali 2 rozwiązanie, ponieważ wolą sami decydować, w jaki sposób spożytkują pieniądze zgromadzone na karcie, niż mieć darmowy dostęp do siłowni, z której prawdopodobnie i tak nie skorzystają. Owocowe środy to także inicjatywa pracownicza – mówi Katarzyna Trzosek, Specjalista ds. HR w firmie Cedo i dodaje: tworząc pakiet benefitów dla 700 osób zatrudnionych, szukamy wspólnego mianownika. Prywatna opieka medyczna w wersji podstawowej lub rozbudowanej, dofinansowanie do nauki języka angielskiego na stanowiskach, które tego wymagają, premiowany system poleceń czy organizowanie wydarzeń integracyjnych scalających zespoły stanowią podstawę naszych działań. Warto wspomnieć także o darmowym transporcie dla tych pracowników, którzy ze względu na miejsce zamieszkania nie mogą skorzystać z komunikacji publicznej. Uruchamiając 3 linie transportowe, zminimalizowaliśmy wykluczenie zawodowe spowodowane brakiem możliwości przemieszczania się.

Docenić pracownika

Nie ma idealnego dodatku, uniwersalnego rozwiązania motywacyjnego, które zadowoliłoby wszystkich. Kluczem do skonstruowania atrakcyjnego pakietu świadczeń pozapłacowych jest poznanie realnych potrzeb osób zatrudnionych. To proces, który ściśle wiąże się z kulturą organizacyjną firmy, dlatego warto dać pracownikom przestrzeń i narzędzia do tego, aby mogli zarówno komunikować swoje potrzeby, jak i zgłaszać pomysły usprawniające działania w firmie.

– Coraz częściej pracę postrzegamy nie tylko jako źródło dochodów, ale także miejsce rozwoju. Pamiętajmy o tym, że benefity to jedno z narzędzi motywacyjnych, ale nie jedyne. Wartościowa oferta świadczeń dodatkowych powinna iść w parze z dobrą atmosferą w miejscu pracy, możliwościami rozwoju i poczuciem, że każdy ma wpływ na funkcjonowanie firmy, której jest częścią. W Cedo staramy się tworzyć dobry grunt pod takie funkcjonowanie i jesteśmy otwarci na komunikację – wydajemy biuletyn informacyjny, mamy anonimową infolinię oraz system zgłaszania pomysłów. Promujemy innowacyjność – pracownicy, których pomysły zostają wdrożone są nie tylko nagradzani finansowo, ale także biorą udział w ich uruchomieniu. Takie wyróżnienie przynosi satysfakcję, której nie da żaden pakiet benefitów – podsumowuje Katarzyna Trzosek.