Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przestrzeganie zasad BHP to obowiązek każdego pracownika oraz pracodawcy. Brak podporządkowania się ściśle określonym regułom może skutkować występowaniem bardzo nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy. O czym powinni pamiętać właściciele firm i zatrudnione osoby?

 

 

 

 

 

1. Kodeks pracy o BHP
2. Odzież ochronna w miejscu pracy - o czym warto pamiętać
3. Czym jest odzież robocza

 

Kodeks pracy o BHP 

Podstawowym dokumentem, jaki reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem, jest Kodeks pracy. To właśnie tam zostały określone obowiązki obu stron. Zatrudnione osoby muszą ściśle przestrzegać wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy. Niesubordynacja może skutkować karą upomnienia, nagany bądź grzywną. W skrajnych przypadkach pracodawca może zdecydować się nawet na dyscyplinarne zwolnienie podwładnego. Nie tylko zatrudnione osoby muszą przestrzegać zasad BHP. Pracodawca jest zobowiązany między innymi do przeprowadzania wstępnego szkolenia stanowiskowego oraz regularnych szkoleń BHP na swój koszt. Po stronie przedsiębiorców leży również wyposażenie pracowników w specjalną odzież ochronną. Całkowity koszt ubrań i poszczególnych elementów ochronnych ponosi pracodawca. 

 

Odzież ochronna w miejscu pracy - o czym warto pamiętać

Pracodawcy mogą mylić odzież ochronną z odzieżą roboczą. Pierwsza z nich ma za zadanie chronić zdrowie i życie pracowników przed działaniem czynników, z jakimi mogą mieć styczność zatrudnieni w miejscu pracy. Zalicza się do nich: 

  • wysoką temperaturę, 
  • trujące opary,
  • nadmierne natężenie hałasu,
  • wydzielające się gazy,
  • substancje żrące,
  • ogień,
  • elektryczność,
  • ryzyko wystąpienia urazów mechanicznych. 

każdy element stroju ochronnego, na przykład: półmaski ochronne, specjalne kombinezony, okulary ochronne czy kask ochronny, muszą być zgodne z wszystkimi normami BHP. Oznacza to, że odzież ochronnej nie można kupić w tak zwanym pierwszym, lepszym sklepie. Muszą to być ubrania kupione od producentów specjalnej odzieży ochronnej. W przeciwnym przypadku pracodawcy powinni liczyć się z nałożeniem kar finansowych przez Państwową Inspekcję Pracy  

 

Czym jest odzież robocza

Odzież robocza nie chroni pracowników przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu i życiu. Są używane po to, aby zatrudniona osoba nie zabrudziła i nie zniszczyła swoich własnych ubrań. Najczęściej stosowana jest w przypadku budowlańców. Oprócz tego może również służyć do identyfikacji i promocji firmy oraz wskazywać na zawód, jaki wykonują zatrudnieni (na przykład fartuch lekarski bądź uniformy). Oznacza to, że do odzieży roboczej zaliczają się: koszulki z logo firmy, rękawice robocze, nakrycia głowy, kurtki.