choroby

  • 6095496028 eab01b2ac8 b
    W tym artykule dokonujemy przeglądu literatury na temat wpływu wodoru cząsteczkowego (H2) na pacjentów z różnymi schorzeniami, jak choroby metaboliczne, reumatyczne, sercowo-naczyniowe, neurodegeneracyjne i inne, infekcje oraz uszkodzenia fizyczne i popromienne, a także wpływ H2 na starzenie się i uprawiania sportu.

Newsletter